Biosolar Apps

BiosolarHome
biosolar_logo
Mértékegység átváltó / Unit Converter
Harmatponti hőmérséklet / Dew Point
U érték számoló / U-Value calculator
Épületek hőtechnikai jellemzői / EnerCal
Utólagos hőszigetelés megtérülése / Payback of Heat Insulation
Hőszállítás levegő által / Thermal Energy Transport by Air
Fűtőanyag kalkulátor / Fuel Calculator
Tüzifa értékelése / Evaluating Firewood
Fűtőérték-Nedvességtartalom / Calorific Value vs Moisture Content
Akkumlátor kalkulátor / Battery capacity calculator
Energiatárolás költsége (AKKU) / Cost of storage in batteries
Elektromos berendezések fogyasztása / Electrical Cost
Tágulási Tartály / Expansion Vessel
Szellöztetés / Ventilation
AHSZ / ATI

Levegős hőszivattyú / Air-to-Water Heat Pump
Napkollektoros rendszerek hozama / Solar Gain
Kollektorok Pillanatnyi Hatásfoka / Collector Efficiency
PV és Napkollektor megtérülése / Payback of PV and Solar Collectors
Nap Pozició / Sun Position
Fix beállítás és Napkövetés / Fixed vs Solar Tracking
Hőtárolók hővesztesége / Solar Tank Heat Loss
Hőtárolók hővesztesége (verzio#1) / Solar Tank Heat Loss (ver 1)
Hőtárolók méretezése / Tank Sizing
Napkollektoros rendszer hővesztesége / Solar Collector Heat Loss
BULLSHIT GENERATOR
Szigetüzem / Off-grid PV
CashFlow1 / CashFlow1

Épületek hőtechnikai jellemzője (Ep) - ENERCAL

Éves energiaveszteségek és elektr. fogyasztás / Annual Energy Loss/Consumption
Födém vagy tető / Roof= kWh
Fal / Wall= kWh
Ablakok / Window= kWh
Padló / Floor= kWh
Pince (ha van)/ Cellar= kWh
Szellőzési veszteség / Ventillation= kWh
Elektromos berendezések fogyasztása / Equipments= kWh
Melegvíz előállítása / Warm Water Production= kWh
Összes veszteség és fogyasztás / Overall Energy Loss/Consumption= kWh


Nyereségek / Gain
Elektomos berend. használatából / Equipments= kWh
Személyek által termel hő / Body heat= kWh
Ablakok szoláris nyeresége / Windows= kWh
Napkollektorok hozama / Solar Collector= kWh
Összes nyereség / Effective Heat Gain= kWh

Nettó energiaszükséglet / Net Energy Need= kWh

Épület hőtechnikai jellemzője / Building Performance= kWh/m2a
Maximális kazánteljesítmény / Max Heat Power= kW

Megjegyzés/Comment: Az épület hőtechnikai jellemzőjének pontos megállapítása részletesebb számításokat igényel / Further calculations needed

Észrevételek és hibajelentés / Notes & Bug-reports

A program leírása:

Bemeneti adatok:
Fűtött alapterület[m2] (Basic Area)

Födém felülete [m2] - tetőtérbeépítés esetén a tetőtéri helységeket határoló tető - (Roof Area)

Födém hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - tetőtérbeépítés esetén a tetőtéri helységeket határoló tető - (Roof U value)

A fűtött teret határoló fal felülete [m2] - (Wall Area)

A fűtött teret határoló fal hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Wall U value)

Déli/Keleti/Nyugati/Északi tájolású ablakok felülete [m2] - (Window Area - South, East ,West, North)

Ablakok hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Window U value)

Földszinti padló felülete [m2] - (Floor Area)

Földszinti padló hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Foor U value)

Pincefal felülete [m2] - (Cellar Wall Area)
Ha nincsen alápincézve az épület > Pincefal felülete =0

Pincefal hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Cellar Wall U value)

Az épület lég-térfogata [m3] - (Volume)

Éves villamosenergia-felhasználás [kWh] -(Annual Electrical Consumption)

Lakók száma -(# of persons)

Lakás átlagos hőmérséklete a fűtési szezonban [C] - (Room Temperature)

Leghidegebb külső hőmérséklet [C] - (Coldest Outside Temperature)

Átlagos külső hőmérséklet a fűtési szezonban [C] - (Average Inside-Outside Temperature)

Pince átlagos hőmérséklete a fűtési szezonban [C]- (CellarTemperature)

Napkollektorok éves netto hozama [kWh] - (Annual Gain of Collectors)

Számított eredmények: Éves hőveszteség/hőfogyasztás - (Energy Loss/Consumption)
Födémen/tetőn [kWh] - (Roof)
Falon [kWh] - (Wall)
Ablakon [kWh] - (Window)
Padlón [kWh] - (Floor)
Pincefalon [kWh] - (Cellar)
Szellőzési veszteség [kWh] - (Ventillation)
Elektromos berendezések fogyasztása [kWh] - (Equipments)
Víz melegítés [kWh] - (Warm Water Production)
Teljes energiafelhasználás [kWh] - (Overall Energy Loss/Consumption)

Hő-nyereségek - (Gain)
Elektromos berendezések üzemeltetéséből származó hő [kWh] - (Equipments)
Személyek által leadott hő [kWh] - (Body heat)
Ablakok szoláris nyeresége [kWh] - (Windows)
Napkollektorok netto hozama [kWh] - (Solar Collector)
Nyereségek összesen [kWh] - (Effective Heat Gain)

Az épület éves energiaszükséglete [kWh] - (Net Energy Need)

Az épület energetikai jellemzője Ep [kWh/m2a] - (Building Performance)


©Copyright 2005-2011
biosolar.hu
Minden jog fenntartva / All rights reserved